امروز جمعه  28 مهر 1396
00:20
00:04 پیام بازرگانی
00:24
00:03 تیزر برنامه ها
00:27
00:50 مستند پرواز
01:17
00:05 تیزر برنامه ها
01:22
01:25 مستند دو برادر
02:47
00:02 تیزر برنامه ها
02:49
00:30 مستند ایران
03:19
00:28 دست آفریده ها
03:47
00:04 تیزر برنامه ها
03:51
01:29 تسبیح صبا
05:20
00:30 ایران دست آفریده ها
05:50
00:10 دعای عهد و سرود و قرآن
06:00
02:10زنده دعای ندبه
08:10
00:07 نماهنگ ویژه
08:17
00:05 تیزربرنامه ها
08:22
00:35بازپخش در امتداد فلق
08:57
00:05 میان برنامه
09:02
00:40 مستند ایران
09:42
00:05 نماهنگ ویژه
09:47
00:05 میان برنامه
09:52
01:03 طرحی برای فردا
10:55
00:50بازپخش مجموعه داستانی هاتف
11:45
00:17 اذان
12:02
00:11 میان برنامه
12:13
00:40 گزارش هفتگی
12:53
00:06 میان برنامه
12:59
00:06بازپخش مستند های کوتاه اقتصادی
13:05
00:03 پیام بازرگانی
13:08
00:40 شما و سیما
13:48
00:05 تیزر برنامه ها
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 تیزر برنامه
14:40
00:05 پیام بازرکانی
14:45
00:40 عصر
15:25
00:05 تیزر برنامه ها
15:30
00:30 برنامه کودک ونوجوان
16:00
00:05 تیزر برنامه ها
16:05
00:06 پیام بازرگانی
16:11
01:26 فیلم سینمایی والپرایزو
17:37
00:20 اذان
17:57
00:13 میان برنامه
18:10
00:40 خطبه های نماز جمعه تهران
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 پیام بازرکانی
19:20
00:30 قصه های آب
19:50
00:03 پیام بازرگانی
19:53
00:55 دستپخت
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرکانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی روزهای بهتر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنا مه ها
23:07
01:30زنده ورزش و مردم
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد