امروز پنج شنبه  6 ارديبهشت 1397
00:35
00:05 میان برنامه
00:40
00:15 شباهنگام
00:55
00:05 یک پنجره
01:00
00:43بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:43
00:04 تیزر برنامه ها
01:47
00:19 اوج هیجان
02:06
00:04 میان برنامه
02:10
01:00بازپخش مجموعه داستانی ایران دخت
03:10
00:04 میان برنامه
03:14
00:29 علم ورزش
03:43
00:04 میان برنامه
03:47
01:30 تسبیح صبا
05:17
00:05 تیزر برنامه ها
05:22
00:20 اشاره
05:42
00:03 راز هستی
05:45
00:05 میان برنامه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:05 میان برنامه
06:05
00:25 برنامه کودک ونوجوان
06:30
00:05 میان برنامه
06:35
01:07 در جستجوی پلنگ ایرانی
07:42
00:05 میان برنامه
07:47
00:28 طنزپردازان
08:15
00:05 پیام بازرگانی
08:20
00:30 مستند ایران
08:50
00:05 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:57زنده سرزمین ما
10:30
00:10 پیام بازرگانی
10:40
12:05
00:06 میان برنامه
12:11
01:00زنده آفتاب شرقی
13:11
00:04 میان برنامه
13:15
00:05 پیام بازرگانی
13:20
00:33زنده نسخه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 از کجا شروع کنیم
14:45
00:35 خانه ملت
15:20
00:05 میان برنامه
15:25
00:05 پیام بازرگانی
15:30
01:00بازپخش مجموعه داستانی ایران دخت
16:30
00:05 پیام بازرگانی
16:35
00:05 تیزر برنامه ها
16:40
00:30 طنزپردازان
17:10
00:05 میان برنامه
17:15
00:05 پیام بازرکانی
17:20
00:50 شکرستان
18:10
00:05 پیام بازرگانی
18:15
00:05 میان برنامه
18:20
00:30 درسهایی از قرآن
18:50
00:05 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:34 دستپخت
20:04
00:12 اذان
20:16
00:16 دستپخت
20:32
00:10 برنامه مشارکتی
20:42
00:06 میان برنامه
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
01:00 مجموعه داستانی ایران دخت
23:10
00:05 پیام بازرگانی
23:15
01:00بازپخش ایرانگرد
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد