امروز سه شنبه  25 تير 1398
جستجو
00:35
00:05 پیام های بازرگانی
00:40
00:15بازپخش ایرانگرد
00:55
00:05 میان برنامه ها
01:00
00:55بازپخش مجموعه داستانی
01:55
00:05 میان برنامه ها
02:00
00:35بازپخش کهن ترین سرزمین
02:35
00:45بازپخش دستپخت
03:20
00:55 مرجان ها
04:15
01:28 تسبیح صبا
05:43
00:04 میان برنامه ها
05:47
00:03 میان برنامه های اقتصادی
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
08:00
00:03 میان برنامه ها
08:03
00:15بازپخش ایرانگرد
08:18
00:40بازپخش کهن ترین سرزمین
08:58
00:02 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:35زنده حرف حساب
10:05
00:05 پیام های بازرگانی
10:10
00:50بازپخش مجموعه داستانی نون خ
11:00
00:05 پیام های بازرگانی
11:05
00:35زنده آفتاب شرقی
11:40
00:05 پیام های بازرگانی
11:45
12:55
00:06 میان برنامه ها
13:01
00:20 اذان
13:21
00:03 میان برنامه ها
13:24
00:07بازپخش شبستان
13:31
00:15زنده هشتک
13:46
00:07 میان برنامه ها
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه _ تامینی
14:50
00:05 میان برنامه ها
14:55
00:05 پیام های بازرگانی
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی نون خ
15:50
00:05 پیام های بازرگانی
15:55
00:05 میان برنامه ها
16:00
00:20بازپخش چهل ستاره
16:20
00:05 پیام های بازرگانی
16:25
00:40بازپخش هفت شهر عشق
17:05
00:05 پیام های بازرگانی
17:10
00:30 کارنامه صد
17:40
00:05 ایرانی که ندیده ایم
17:45
00:05 پیام های بازرگانی
17:50
00:15بازپخش ایرانگرد
18:05
00:40بازپخش پرسپولیس شیکاگو
18:45
00:10 میان برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه ها
19:30
00:10 مشارکتی بنادر
19:40
00:04 میان برنامه ها
19:44
00:12 اذان
19:56
00:09 پیام های بازرکانی
20:05
00:48 دستپخت
20:53
00:05 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:55 مجموعه داستانی دنگ وفنگ روزگار
23:00
00:05 پیام های بازرگانی
23:05
00:05 میان برنامه ها
23:10
23:25
00:05 پیام های بازرگانی
23:30
01:30زنده نگاه یک
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;