امروز سه شنبه  25 تير 1398
جستجو
01:05
00:03 میان برنامه ها
01:08
00:40بازپخش خشت بهشت
01:48
00:03 میان برنامه ها
01:51
00:50بازپخش مجموعه داستانی دنگ وفنگ روزگار
02:41
00:03 میان برنامه ها
02:44
00:35 جستجوگران پارسه
03:19
00:02 میان برنامه ها
03:21
00:30 یک زندگی ساده
03:51
00:05 شبستان
03:56
00:02 میان برنامه ها
03:58
01:20 تسبیح صبا
05:18
00:05 میان برنامه ها
05:23
00:25 اوج هیجان
05:48
00:02 میان برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:15بازپخش سیمای آبادی
06:15
02:00زنده دعای ندبه
08:15
00:05 میان برنامه ها
08:20
00:50بازپخش مجموعه داستانی دنگ وفنگ روزگار
09:10
00:05 پیام های بازرگانی
09:15
00:40 گزارش هفتگی
09:55
00:05 میان برنامه ها
10:00
01:10 طرحی برای فردا
11:10
00:05 پیام بازرگانی ها
11:15
00:40 شما و سیما
11:55
00:05 پیام های بازرگانی
12:00
00:57زنده ورزش ومردم
12:57
00:16 اذان
13:13
00:40زنده ورزش ومردم
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه- تامینی
14:50
00:05 میان برنامه ها
14:55
00:05 پیام های بازرگانی
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی دنگ وفنگ روزگار
15:50
00:10 پیام های بازرگانی
16:00
01:35 فیلم سینمایی روزی خواهد رسید
17:35
00:15 میان برنامه- تامینی
17:50
00:05 پیام های بازرگانی
17:55
00:05 میان برنامه ها
18:00
00:15 دستاوردهای انقلاب
18:15
00:40 خطبه های نماز جمعه تهران
18:55
00:05 پیام های بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 پیام های بازرگانی
19:20
00:10 مشارکتی برکت
19:30
00:10 برنامه مشارکتی
19:40
00:02 میان برنامه ها
19:42
00:12زنده درجه یک
19:54
00:11 اذان
20:05
00:38زنده درجه یک
20:43
00:10 خط امام
20:53
00:05 پیام های بازرکانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:55 مجموعه داستانی دنگ وفنگ روزگار
23:00
00:05 پیام های بازرگانی
23:05
00:05 میان برنامه ها
23:10
01:30زنده مناظره
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;