امروز سه شنبه  25 تير 1398
جستجو
00:40
00:03 پیام های بازرگانی
00:43
00:05 میان برنامه ها
00:48
00:45 مستند ایران
01:33
00:02 میان برنامه ها
01:35
00:50بازپخش مجموعه داستانی دنگ وفنگ روزگار
02:25
00:02 میان برنامه ها
02:27
00:25 بازارهای سنتی ایران
02:52
00:02 میان برنامه ها
02:54
00:44 رخدادهای بزرگ طبیعت
03:38
00:02 میان برنامه ها
03:40
00:25 ایران دیاری برای تمام فصول
04:05
01:20 تسبیح صبا
05:25
00:02 میان برنامه ها
05:27
00:05 میان برنامه ها
05:32
00:18 نگارستان ایران
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:05 پیام های بازرگانی
06:05
08:05
00:10 میان برنامه ها
08:15
00:40بازپخش کهن ترین سرزمین
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:35زنده حرف حساب
10:05
00:05 میان برنامه ها
10:10
00:50بازپخش مجموعه داستانی دنگ وفنگ روزگار
11:00
00:05 میان برنامه ها
11:05
00:35زنده آفتاب شرقی
11:40
00:05 پیام های بازرگانی
11:45
12:55
00:03 میان برنامه ها
12:58
00:19 اذان
13:17
00:07 میان برنامه ها
13:24
00:06بازپخش شبستان
13:30
00:15بازپخش ایرانگرد
13:45
00:08 میان برنامه ها
13:53
00:05 پیام های بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه _ تامینی
14:50
00:05 میان برنامه ها
14:55
00:05 پیام های بازرگانی
15:00
00:50بازپخش مجموعه داستانی دنگ وفنگ روزگار
15:50
00:05 پیام های بازرگانی
15:55
00:05 میان برنامه ها
16:00
00:20 میان برنامه های ولادت
16:20
00:05 پیام های بازرگانی
16:25
00:40بازپخش هفت شهر عشق
17:05
00:05 پیام های بازرگانی
17:10
00:30 کارنامه صد
17:40
00:10 میان برنامه- تامینی
17:50
00:05 ایرانی که نده ایم
17:55
00:05 پیام های بازرگانی
18:00
00:55زنده فرمول یک
18:55
00:05 پیام های بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:15 هلال احمر
19:40
00:05 پیام های بازرگانی
19:45
00:13 دستپخت
19:58
00:10 اذان
20:08
00:37 دستپخت
20:45
00:08 میان برنامه ها
20:53
00:05 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:55 مجموعه داستانی دنگ وفنگ روزگار
23:00
00:05 میان برنامه ها
23:05
00:05 پیام های بازرگانی
23:10
00:10 هشتک
23:20
00:05 پیام های بازرگانی
23:25
01:30زنده ویژه جشن ولادت
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد


ارتباط با ما

تلفن پیامگیر : ۲۷۸۶۱۰۰۰

شبکه اجتماعی :
https://sapp.ir/tv1.ir

پیامک : ۳۰۰۰۰۱

آدرس :
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جام جم، ساختمان سیما، شبکه یک سیما

; ;